Lies

De Comeniusdag was iets bijzonders! We hebben heel wat leuke dingen gedaan. Onder andere het spel ‘jager, schaap, wolf’ was zeer speciaal. We hebben over emoties gepraat, landen besproken en leren communiceren met mensen die je niet begrijpt.

Lies

 

The Comenius day was something special! We did a whole lot of fun things. The game ‘hunter, sheep, wolf’ was extraordinary. We talked about emotions, discussed different countries and leared to communicate with people you don’t understand.

Lies

Kobe

Er werd ‘vanalles’ georganiseerd. Eerst buitenspelen op Noorse wijze (volgens hen is dat gezond). Dan landen en volkeren voorstellen met behulp van tips. Daarna hebben we geleerd over emoties en verschillen tussen jongens en meisjes. En daarna probeerden we met elkaar te communiceren via andere talen. Dit was een dag om nooit te vergeten.

Kobe

 

All sorts of things were organized for us. First we played outside ‘Norwegian style’ (according to them it’s really healthy). Then we had to present countries and peoples aided by a few pointers. After that we learned about emotions and the differences between boys and girls. And finally we tried to communicate with each other through other languages. This was a day to remember.

Kobe

Freya

In alle spelletjes die we deden was vooral samenwerken en communiceren heel belangrijk. Na de Comeniusdag keerden we met een goed gevoel terug naar huis.

Freya

 

During all the games we did that day cooperation and communication turned out to be very important. After the Comenius day we returned home feeling really happy.

Freya

Margot

Na elke les werd er ons ook altijd een blad gegeven waarbij je moest invullen wat je ervan vond. (…) Alle klassen zaten wel door elkaar, maar dat vond ik niet erg want zo leerde je de andere leerlingen ook wat beter kennen. Ik heb die dag veel geleerd en ik hoop dat er nog eens zo’n dag komt.

Margot

 

After every lesson we received a sheet of paper on which we had to fill out how we felt about the lesson. (…) All the regular classes were mixed together, but I didn’t mind because we got to know the other pupils a bit better. I learned a lot that day and I hope that we will have a similar day in the future.

Margot

Niels

Ik heb geleerd dat andere landen andere spelletjes spelen, andere gewoontes en tradities hebben. Deze Comeniusdag was geslaagd!

Niels

 

I’ve learned that other countries play different games, have other habits and different traditions. The Comenius day was a success!

Niels

Tibo

Het Comeniusproject heeft als doel verschillende Europese culturen en Europese jongeren bij elkaar te brengen. We speelden spelletjes in groepen wat het sociale aspect wel bevordert tussen de verschillende kinderen.

Tibo

 

The goal of the Comenius project is to bring different European cultures and young people together. We played games in groups which will improve the social skills of the kids involved.

Tibo

Lotte

De Comeniusdag was een dag vol nieuwe dingen en avontuur! Het was aangenaam en speels, maar toch ook leerrijk. We hebben vandaag vooral geleerd hoe je met gevoelens kunt omgaan, hoe je kunt communiceren. Ook een stukje van de wereld gezien en nog veel meer! Het was een leerrijke en speelse activiteitendag.

Lotte

 

The Comenius day was a day filled with new things and even adventure! It was pleasant and playful, but educational as well. We have learned how you can cope with certain feelings today, and how you can communicate. We’ve even seen a small part of the world and plenty other things! It was an educational and playful day filled with activities.

Lotte