Lieselot

We werden in groepen verdeeld. Ik zat in de groene groep bij jongens en meisjes uit mijn klas, maar ook uit andere klassen. Dat viel best mee omdat ik op die manier ook eens met de andere kinderen uit het eerste jaar kon kennismaken. Gedurende de ganse dag werkten we in deze groep samen om opdrachten tot een goed einde te brengen. (…) Het was geen gewone schooldag, maar wel een heel drukke dag waar mij uit elke opdracht wel iets is bijgebleven. Vooral soms het verschillend reageren van meisjes en jongens bij het krijgen en uitvoeren van bepaalde opdrachten.

Lieselot

 

We were divided into groups. I was in the green group with boys and girls from my class, but also from other classes. That was quite nice because I got to know other Year 7 pupils. During the entire day we worked together in our groups and completed each assignment. (…) It wasn’t an ordinary school day, but a very busy day and I’ve learned something from each assignment. It was especially striking how boys and girls reacted differently when receiving and completing certain tasks.

Lieselot

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s