EDGE – International Conference on EDucation and GEnder

EDGE – International Conference on EDucation and GEnder

EDGE – International Conference on EDucation and GEnder

Blurring the Lines between Theory and Practice

“In theory, theory and practice are the same. In practice, they are not.”

(Albert Einstein)

 

In May 2014 The EdGe Research group invites, teachers, education and teacher training students, researchers and university lecturers to attend the International Conference on Education and Gender.

 

This two day conference is hosted at the Izmir University of Economics on 16th and 17th May 2014 with a focus on theory and practice on the respective days. The conference aims to address key aspects of Education and Gender from a European perspective to explore contemporary debates with children and young people, discussions relating to women’s and men’s studies, experiences from within the field and practical applications of gender related theory.

 

Keynotes and workshops will aim to present more specific notions of gender in relation to identity, sexuality, lifestyle intercultural practices in relation to theory, practice and research.

 

Participants are invited to contribute papers, presentations, workshop activities and poster presentations to share practice, disseminate research and explore and deepen understanding.

 

Please find more detailed information on the conference website: http://sfl.ieu.edu.tr/edge

Fien

We kregen allerlei workshops te verwerken: we leerden praten over verschillende gevoelens die mogelijk zijn bij jongen en meisjes. Een andere workshop was het in groep spelen van een estafettespel. Dit ging er zeer intensief aan toe. Die dag leerde ik vooral uit de workshops dat iedereen anders is en dat ieder persoon verschillend kan reageren op bepaalde dingen. Ieder persoon is dus uniek en heeft zijn/haar eigen waarde! Een zeer leerrijke dag.

Fien

 

We participated in various workshops: we learned to talk about different feelings among boys and girls. Another workshop had an outdoor relay game. Which was very intense.  The most important thing I learned that day was that everyone is different and every person can react differently to certain situations. Every person is unique and has his/her own merit. It was a very educational day.

Fien

Thibault

Comenius houdt in: ‘Een leven lang leren’. Op de Comeniusdag werden de eerstejaars van het Sint-Paulusinstituut in verschillende groepen verdeeld. Ik kwam in een groep terecht met alleen jongens. De Comeniusdag was anders omdat we minder individueel werkten, maar vooral samen. We leerden elkaar op een andere manier kennen. Het was vooral een doe-dag. Tijdens de activiteiten stond de cultuur van Europa centraal. In Noorwegen wordt er bijvoorbeeld veel buiten georganiseerd. De inwoners vinden dat gezonder.

Thibault

 

Comenius is about ‘lifelong learning’. During the Comenius day the Year 7 pupils of Sint-Paulusinstituut Herzele were divided into different groups. I ended up in a group with only boys. The Comenius day was different because we worked together more and less on our own. We got to know each other in a different way. It was a day were we had to be active. The activities were all about European culture. In Norway for instance, there are a lot of outdoor activities because that is considered healthier.

Thibault

Sarah

De Comeniusdag was helemaal anders dan een gewone schooldag. We hadden maar vier lesuren in plaats van zeven lesuren. De lessen zagen er ook anders uit.

Sarah

 

The Comenius day was completely different than a regular school day. We only had four lesson periods instead of seven. The lessons were entirely different as well.

Sarah

Dina

Het was een spannend moment voor mij ’s morgens, toen we verdeeld werden in groepjes. We wisten niet bij wie we gingen terechtkomen en ook nog niet wat er zou gebeuren. De dag was anders omdat we veel meer mochten babbelen en rondlopen. De leraars waren ook minder streng. Ik heb veel geleerd over andere landen, gevoelens en over andere culturen. Het leukste moment was toen we buiten gingen spelen, daar hebben we veel plezier gehad en gelachen! Lekker luid roepen en gillen, dat was pas leuk.

Dina

 

It was an exciting moment for me when we were divided into several groups in the morning. We didn’t know who we would end up with or what was going to happen. The day was different because we were allowed to talk more and walk around in class. The teachers weren’t as strict as they usually are. I’ve learned a lot about other countries, feelings and different cultures. The best moment was when we were allowed outside for an activity, we had so much fun and laughed a lot! Yelling and screaming really loud was fantastic.

Dina

Sam

We werden verdeeld in groepen: jongens en meisjes samen en jongens apart en meisjes apart. We moesten steeds doorschuiven naar de volgende leerkracht. (…) Ik vond het een zeer geslaagde dag waarin ik kennismaakte met andere kinderen dan die van mijn klas.

Sam

 

We were divided into groups: boys and girls together, boys separately and girls separately. We had to move on to a different teacher every time. (…) I thought it was a very successful day where I got to know other pupils who weren’t in my class.

Sam

Nelle

Tijdens de eerste les speelden we een spel waarbij één groep allemaal kenmerken van een land of etnische groep moest opschrijven en de andere groep moest raden over wie het ging. In een andere les leerden we over gevoelens, vooral het verschil tussen hoe jongens en meisjes reageren op gevoelens. Daarna leerden we communiceren zonder te praten. De dag eindigde met een spel in open lucht. Het was leuk om op deze manier ook andere kinderen uit het eerste middelbaar te leren kennen.

Nelle

 

During the first lesson we played a game where one group had to write down characteristics of a country or ethnic group. The other group had to guess who was being described. In another lesson we learned about feelings, especially about how boys and girls react differently to certain feelings. After that we learned how to communicate without talking. The day ended with a game in open air. It was nice to get to know other Year 7 pupils this way.

Nelle

Lieselot

We werden in groepen verdeeld. Ik zat in de groene groep bij jongens en meisjes uit mijn klas, maar ook uit andere klassen. Dat viel best mee omdat ik op die manier ook eens met de andere kinderen uit het eerste jaar kon kennismaken. Gedurende de ganse dag werkten we in deze groep samen om opdrachten tot een goed einde te brengen. (…) Het was geen gewone schooldag, maar wel een heel drukke dag waar mij uit elke opdracht wel iets is bijgebleven. Vooral soms het verschillend reageren van meisjes en jongens bij het krijgen en uitvoeren van bepaalde opdrachten.

Lieselot

 

We were divided into groups. I was in the green group with boys and girls from my class, but also from other classes. That was quite nice because I got to know other Year 7 pupils. During the entire day we worked together in our groups and completed each assignment. (…) It wasn’t an ordinary school day, but a very busy day and I’ve learned something from each assignment. It was especially striking how boys and girls reacted differently when receiving and completing certain tasks.

Lieselot